Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г., за нуждите на ЦСМП-Враца

Обявление за приключване на договор, качен на 19.01.2022 г., 13.52 ч.
размер: 15 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за приключване на договор, качен на 19.01.2022 г., 13.52 ч.
размер: 15 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за приключване на договор, качен на 19.01.2022 г., 13.52 ч.
размер: 15 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за приключване на договор, качен на 19.01.2022 г., 13.51 ч.
размер: 15 KB
[СВАЛЯНЕ]
договор от 01.06.2021 г., качен на 30.06.2021 г. 13.06 часа
размер: 46 KB
[СВАЛЯНЕ]
договор от 01.06.2021 г., качен на 30.06.2021 г. 13.05 часа
размер: 46 KB
[СВАЛЯНЕ]
договор от 01.06.2021 г., качен на 30.06.2021 г. 13.04 часа
размер: 46 KB
[СВАЛЯНЕ]
договор от 01.06.2021 г., качен на 30.06.2021 г. 13.03 часа
размер: 46 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за възложена поръчка, качен на 30.06.2021 г., 13.02 ч.
размер: 516 KB
[СВАЛЯНЕ]
Решение от 14.05.2021 г., качен на 14.05.2021 г. 11, 22 ч.
размер: 67 KB
[СВАЛЯНЕ]
доклад от 13.15.2021 г., качен на 14.05.2021 г., 11.21 ч.
размер: 25 KB
[СВАЛЯНЕ]
Протокол от 12.05.2021 г., качен на 14.05.2021 г. 11.20 ч.
размер: 28 KB
[СВАЛЯНЕ]
протокол от проведен жребий, качен на 14.05.2021 г. 11.19 ч.
размер: 16 KB
[СВАЛЯНЕ]
Протокол от 20.04.2021 г., качен на 14.05.2021 г. 11.18 ч.
размер: 20 KB
[СВАЛЯНЕ]
съобщение за провеждане на жребий, качен на 07.05.2021 г. 11,54 ч.
размер: 20 KB
[СВАЛЯНЕ]
Съобщение за отваряне на ценови оферти, качен на 20.04.2021 г. 11.26 ч.
размер: 14 KB
[СВАЛЯНЕ]
Проект на договор по РС № РД-11-163/29.03.2021 г., качен на 09.04.2021, 13.13 ч.
размер: 35 KB
[СВАЛЯНЕ]
Покана по РД-11-163/29.03.2021 г. - качен на 09.04.2021 г. 13.12 ч.
размер: 62 KB
[СВАЛЯНЕ]