ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 Заявления за достъп до обществена информация се подават от 08. 00 часа до 16.30 часа в Деловодството на ЦСМП – Враца, ул. „Втори юни” № 68 в гр. Враца, телефон/факс 092 620386, както и по електронен път на адрес e-mail: csmp_vr@abv.bg


Регистър на заявленията по ЗДОИ
размер: 19 KB
[СВАЛЯНЕ]
образец на заявление
размер: 13 KB
[СВАЛЯНЕ]
годишен отчет за 2021 г.
размер: 13 KB
[СВАЛЯНЕ]
Списък на категориите информация
размер: 16 KB
[СВАЛЯНЕ]
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР
размер: 18 KB
[СВАЛЯНЕ]
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
размер: 45 KB
[СВАЛЯНЕ]