Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021г., за нуждите на ЦСМП-Враца

Обявление за приключване на договор, качен на 19.01.2022 г., 13.50 ч.
размер: 15 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за приключване на договор, качен на 19.01.2022 г., 13.49 ч.
размер: 15 KB
[СВАЛЯНЕ]
Договор от 23.06.2021 г., качен на 08.07.2021 г., 12.59 ч.
размер: 45 KB
[СВАЛЯНЕ]
договор от 07.06.2021 г., качен на 08.07.2021 г. 12.58 часа
размер: 46 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за възложена поръчка, качен на 08.07.2021 г., 12.57 ч.
размер: 427 KB
[СВАЛЯНЕ]
Решение за определяне на изпълнител, качен на 11.06.2021 г. 13.38 ч.
размер: 49 KB
[СВАЛЯНЕ]
Решение за определяне на изпълнител, качен на 10.06.2021 г. 09.40 ч.
размер: 49 KB
[СВАЛЯНЕ]
протокол от проведен жребий, качен на 10.06.2021 г. 09.39 ч.
размер: 19 KB
[СВАЛЯНЕ]
съобщение за провеждане на жребий, качен на 02.06.2021 г. 10,05 ч.
размер: 21 KB
[СВАЛЯНЕ]
Решение от 14.05.2021 г., качен на 14.05.2021 г. 11,31 ч.
размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]
доклад от 13.15.2021 г., качен на 14.05.2021 г., 11.30 ч.
размер: 21 KB
[СВАЛЯНЕ]
Протокол от 12.05.2021 г., качен на 14.05.2021 г. 11.29 ч.
размер: 23 KB
[СВАЛЯНЕ]
Протокол от 20.04.2021 г., качен на 14.05.2021 г. 11.27 ч.
размер: 19 KB
[СВАЛЯНЕ]
Съобщение за отваряне на ценови оферти, качен на 20.04.2021 г. 11.27 ч.
размер: 14 KB
[СВАЛЯНЕ]
Проект на договор по РС № РД-11-164/29.03.2021 г., качен на 09.04.2021, 13.16 ч.
размер: 35 KB
[СВАЛЯНЕ]
Покана по РД-11-164/29.03.2021 г. - качен на 09.04.2021 г. 13.15 ч.
размер: 57 KB
[СВАЛЯНЕ]