Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021г., за нуждите на ЦСМП-Враца

Обявление за приключване на договор, качен на 19.01.2022 г., 13.55 ч.
размер: 0 KB
[СВАЛЯНЕ]
договор от 14.04.2021 г., качен на 14.05.2021 г. 16.03 ч.
размер: 46 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за възложена поръчка, качен на 14.05.2021 г., 16.02 ч.
размер: 380 KB
[СВАЛЯНЕ]
Решение от 05.04.2021 г., качен на 05.04.2021 г. 13, 26 ч.
размер: 54 KB
[СВАЛЯНЕ]
доклад от 02.04.2021 г., качен на 05.04.2021 г.
размер: 20 KB
[СВАЛЯНЕ]
Протокол от 31.03.2021 г., качен на 05.04.2021 г.,13,24 ч.
размер: 22 KB
[СВАЛЯНЕ]
протокол № 1 от 15.03.2021 г., качен на 05.04.2021 г., 13.23 ч.
размер: 19 KB
[СВАЛЯНЕ]
Съобщение за отваряне на ценови оферти, качен на 15.03.2021 г. 14.42 ч.
размер: 14 KB
[СВАЛЯНЕ]
Проект на договор по РС № РД-11-102/25.02.2021 г., качен на 05.03.2021, 13.37 ч.
размер: 35 KB
[СВАЛЯНЕ]
Покана по РД-11-102/25.02.2021 г. - качен на 05.03.2021 г. 13.36 ч.
размер: 61 KB
[СВАЛЯНЕ]