Процедура по вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП за сключване на договори за доставка на лекарствени продукти за нужди

Обявление за приключен договор, качен на 19.01.2022 г.
размер: 16 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за приключен договор
размер: 16 KB
[СВАЛЯНЕ]
Договор от 05.11.2020 г., качен на 23.11.2020 г., 14.36 ч.
размер: 28 KB
[СВАЛЯНЕ]
Договор от 02.11.2020 г., качен на 23.11.2020 г., 14.35 ч.
размер: 676 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за възложена поръчка, качен на 23.11.2020 г., 14.34 ч.
размер: 454 KB
[СВАЛЯНЕ]
Решение от 06.10.2020 г., качен на 06.10.2020 г. 12.00 ч.
размер: 128 KB
[СВАЛЯНЕ]
доклад от 01.10.2020 г., качен на 06.10.2020 г., 11.59 ч.
размер: 159 KB
[СВАЛЯНЕ]
Протокол от 28.09.2020 г., качен на 06.10.2020 г., 11.57 ч.
размер: 403 KB
[СВАЛЯНЕ]
Проект на договор по РС № РД-11-270/22.06.2020 г., качен на 28.08.2020, 11.28 ч.
размер: 28 KB
[СВАЛЯНЕ]
Покана по РД-11-270/22.06.2020 г. - качен на 28.08.2020 г. 11.27 ч.
размер: 94 KB
[СВАЛЯНЕ]
Проект на доковор по РС № РД-11-277/24.06.2020 г., качен на 28.08.2020 г., 11.26 ч.
размер: 28 KB
[СВАЛЯНЕ]
Проект на доковор по РС № РД-11-277/24.06.2020 г.
размер: 28 KB
[СВАЛЯНЕ]
Покана по РД-11-277/24.06.2020 г. - качен на 28.08.2020 г. 11.23 ч.
размер: 93 KB
[СВАЛЯНЕ]