ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ЦСМП-ВРАЦА

 Политика за прозрачност при обработване на лични данни. Длъжностно лице по защита на данните


ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ЦСМП-ВРАЦА
размер: 24 KB
[СВАЛЯНЕ]