Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021г., за нуждите на ЦСМП-Враца

Обявление за приключване на договор, качен на 19.01.2022 г., 14.07 ч.
размер: 15 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за приключване на договор, качен на 19.01.2022 г., 14.06 ч.
размер: 15 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за приключване на договор, качен на 19.01.2022 г., 14.05 ч.
размер: 16 KB
[СВАЛЯНЕ]
договор от 05.04.2021 г., качен на 29.04.2021 г. 16.38 часа
размер: 46 KB
[СВАЛЯНЕ]
договор от 05.04.2021 г., качен на 29.04.2021 г. 16.10 часа
размер: 47 KB
[СВАЛЯНЕ]
договор от 05.04.2021 г., качен на 29.04.2021 г. 16.04 часа
размер: 45 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за възложена поръчка, качен на 29.04.2021 г., 16.02 ч.
размер: 469 KB
[СВАЛЯНЕ]
Решение от 12.03.2021 г., качен на 12.03.2021 г. 12.08 ч.
размер: 62 KB
[СВАЛЯНЕ]
Доклад, качен на 12.03.2021 г., 12.08 ч.
размер: 23 KB
[СВАЛЯНЕ]
Протокол № 2, качен на 12.03.2021 г., 12.07 ч.
размер: 24 KB
[СВАЛЯНЕ]
Протокол № 1 от 19.02.2021 г., качен на 12.03.2021 г., 12. 07 ч.
размер: 19 KB
[СВАЛЯНЕ]
Съобщение за отваряне на ценови оферти, качен на 19.02.2021 г. 13.49 ч.
размер: 13 KB
[СВАЛЯНЕ]
Проект на договор по РС № РД-11-62/01.02.2021 г., качен на 08.02.2021, 16.38 ч.
размер: 35 KB
[СВАЛЯНЕ]
Покана по РД-11-62/01.02.2021 г. - качен на 08.02.2021 г. 16.37 ч.
размер: 64 KB
[СВАЛЯНЕ]