Закони

Закон за здравословни и безопасни условия на труд
размер: 170 KB
[СВАЛЯНЕ]
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
размер: 44 KB
[СВАЛЯНЕ]
Закон за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения
размер: 421 KB
[СВАЛЯНЕ]
Закон за лечебните заведения
размер: 4399 KB
[СВАЛЯНЕ]
Закон за здравето
размер: 486 KB
[СВАЛЯНЕ]
Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
размер: 754 KB
[СВАЛЯНЕ]