Обучение на тема : Хипертония

Лектор : 1) Д-р Ани Костов - специалист Вътрешни болести и Обща медицина ДНЕВЕН РЕД : • Хипертония - Артериална хипертония в спешни състояния - превалиране на мозъчно - съдовите инциденти при сутрешно повишаване на артериалното налягане - хипертония по време на бременност - поведение при злокачествена хипертония - резистентна хипертония - причини за високо кръвно налягане - коригируеми фактори при артериална хипертония - таргетни органни увреждания - лекарствени комбинации при АХ/коморбидност - индикации за лечение с АРБ - лекарствени комбинации • Спешни хипертонични състояния • Неотложни хипертензивни състояния