Обобщена информация по Чл. 44 ал. 10 ЗОП за 2015 г. и Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
размер: 99 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обобщена информация по Чл. 44 ал. 10 ЗОП за 2015 г.
размер: 44 KB
[СВАЛЯНЕ]