Наредби

Коронавирус - епидемия COVID - 19
размер: 44 KB
[СВАЛЯНЕ]
Наредба № 1 от 19.07.2017 г за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
размер: 44 KB
[СВАЛЯНЕ]
Медицински стандарт "Спешна медицина"
размер: 1445 KB
[СВАЛЯНЕ]
Наредба 12/30.12.2015 за медицински стандарт "Спешна медицина"
размер: 1402 KB
[СВАЛЯНЕ]
Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ
размер: 176 KB
[СВАЛЯНЕ]
Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
размер: 596 KB
[СВАЛЯНЕ]
Наредба № 45 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "спешна медицина"
размер: 323 KB
[СВАЛЯНЕ]
Наредба № 47 от 8 септември 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултант
размер: 118 KB
[СВАЛЯНЕ]
Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и з
размер: 411 KB
[СВАЛЯНЕ]