Кратко ръководство за превенция и лечение на COVID - 19

 ЧАСТ ПЪРВА
ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ

I. ИЗОЛАЦИЯ
II. МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ
III. ПРОТЕКЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА
IV. БОЛНИЧНИ ПРОТОКОЛИ ПРИ ЕПИДЕМИЯ С COVID-19
ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЕПИДЕМИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛразмер: 48 KB
[СВАЛЯНЕ]
Коронавирус - епидемия COVID - 19
размер: 7087 KB
[СВАЛЯНЕ]