История

България има дългогодишни традиции в организацията на медицинската помощ при спешни състояние.

С ПМС No 195/11.10.1995 г за структъурни промени в здравеопазването в гр. Враца - административен център на областта се създава Център за спешна медицинска помощ. Паралелно с това в страната се изграждат още 27 центъра в областните градове и така през 1996 г. в България започва да функционира система за спешна медицинска помощ. Въвежда се принципа за разделение на спешната медицинска помощ от така наречената "неотоложна" медицинска помощ.

През м. Август 1996 г. ЦСМП гр. Враца започва да функционира като самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредитни средства, на пряко подчинение на МЗ. Центърът е разположен на първия етаж в МБАЛ „Христо Ботев” Враца със застроена площ от 1128 кв.м. и осъществява дейността си на територията на област Враца.