Филиал Враца

Д-р Иван Станъов - Завеждащ ФСМП - Враца

ФСМП – Враца - обслужва 23 населени места:

 • гр. Враца
 • с. Лиляче
 • с. Згориград
 • с. Паволче
 • с. Власатица
 • с. Девене
 • с. Челопек
 • с. Нефела
 • с. Бели извор
 • с. Косталево
 • с. Чирен
 • с. Мраморен
 • с. Веслец
 • с. Три кладенци
 • с. Лютаджик
 • с. Горно Пещене
 • с. Баница
 • с. Тишевица
 • с. Голямо Пещене
 • с. Оходен
 • с. Вировско
 • с. Мало Пещене
 • с. Върбица
   

 

Адрес: Враца, бул. Втори юни 68
Телефон: 092 620368, 092 665303
Email: csmp_vr@abv.bg