Филиал Роман

Д-р Валери Ангелов - Завеждащ ФСМП - Роман

 

ФСМП – Роман обслужва 14 населени места:

 • гр. Роман
 • с. Радовене
 • с. Хубавене
 • с. Караш
 • с. Стояновци
 • с. Долна Бешовица
 • с. Кунино
 • с. Струпец
 • с. Средни рът
 • с. Kаменно поле
 • с. Драшан
 • с. Марково Равнище
 • с. Синьо бърдо
 • с. Курново

ФСМП – Роман
тел. 0885 987 146
е-mail: fsmp_roman@abv.bg