Филиал Оряхово

Д-р Добринка Мелешкова - Отговорник ФСМП - Оряхово

м.ф.Пенка Томова - Отговорник мед.специалисти ФСМП - Оряхово

ФСМП Оряхово - обслужва 19 населени места:

 • гр. Оряхово
 • гр. Мизия
 • с. Лесковец
 • с. Селановци
 • с. Сараево
 • с. Войводово
 • с. Галово
 • с. Крушовица
 • с. Остров
 • с. Софрониево
 • с. Липница
 • с. Михайлово
 • с. Манастирище
 • с. Хайредин
 • с. Ботево
 • с. Рогозен
 • с. Горни Вадин
 • с. Долни Вадин
 • с. Бързина

ФСМП Оряхово
тел. 0885 987 157
е-mail: sfmp@abv.bg