Филиал Мездра

Д-р Веселин Николаев - Завеждащ ФСМП - Мездра

Янушка Григорова - Отговорник медицински специалисти - ФСМП - Мездра

ФСМП - Мездра обслужва 28 населени места:

 • гр. Мездра
 • с. Боденец
 • с. Брусен
 • с. Крета
 • с. Дърманци
 • с. Ребърково
 • с. Горна Кремена
 • с. Руска Бела
 • с. Моравица
 • с. Долна Кремена
 • с. Лютиброд
 • с. Върбешница
 • с. Крапец
 • с. Царевец
 • с. Кален
 • с. Лютидол
 • с. Типченица
 • с. Лик
 • с. Горна Бешовица
 • с. Старо село
 • с. Цаконица
 • с. Зверино
 • с. Ослен Криводол
 • с. Оселна
 • с. Злидол
 • с. Игнатица
 • с. Елисейна
 • с. Очиндол

ФСМП - Мездра