Филиал Криводол

 

м.ф. Таня Данова - Отговорник мед.специалисти ФСМП - Криводол

ФСМП – Криводол обслужва 15 населени места:

 • гр. Криводол
 • с. Големо Бабино
 • с. Осен
 • с. Галатин
 • с. Уровене
 • с. Ракево
 • с. Пудрия
 • с. Краводер
 • с. Добруша
 • с. Главаци
 • с. Баурене
 • с. Лесура
 • с. Ботуня
 • с. Гладешница
 • с. Фурен
   

ФСМП – Криводол
тел.
0885 987 148
е-mail:
fsmp_krivodol@abv.bg