Филиал Бяла Слатина

Д-р Радиян Кралев - Завеждащ ФСМП - Бяла Слатина

м.ф.Светлана Николова - Отговорник мед.специалисти ФСМП - Бяла Слатина

ФСМП – Бяла Слатина  обслужва 19 населени места:

 • гр. Бяла Слатина
 • с. Попица
 • с. Търнава
 • с. Търнак
 • с. Соколаре
 • с. Враняк
 • с. Бърдарски геран
 • с. Алтимир
 • с. Борован
 • с. Галиче
 • с. Комарево
 • с. Габаре
 • с. Сираково
 • с. Нивянин
 • с. Добролево
 • с. Буковец
 • с. Тлачене
 • с. Малорад

 

ФСМП – Бяла Слатина
тел.
0885 987 141
e-mail:
fmsp_bsl@abv.bg