Код 9061405 Доставка на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 25 на МЗ за оказване на спешна мед.помощ и доставка на галено-фасовъчни 2017-2018

Протокол,от 27.02.2017г, качен на 28.02.2017г. в 15.45ч.
размер: 1897 KB
[СВАЛЯНЕ]
Ценово предложение, качено на 08.03.2017г. в 09.48ч.
размер: 271 KB
[СВАЛЯНЕ]
техническа спецификация 2-ра част, качена на 06.03.2017г. в 10.34ч.
размер: 37 KB
[СВАЛЯНЕ]
техническа спецификация 1-ва част, качена на 06.03.2017г. в 10.33ч.
размер: 186 KB
[СВАЛЯНЕ]
техническо предложение 2- ра част, качено на 06.03.2017г. в 10.32ч.
размер: 394 KB
[СВАЛЯНЕ]
техническо предложение 1-ва част, качено на 06.03.2017г. в 10.31ч.
размер: 202 KB
[СВАЛЯНЕ]
Договор, качен на 06.03.2017г. в 10.31ч.
размер: 382 KB
[СВАЛЯНЕ]
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, качена на 21.02.2017г. в 16.57ч.
размер: 643 KB
[СВАЛЯНЕ]
Документация, качена на 13.02.2017г. в 16.59ч.
размер: 1111 KB
[СВАЛЯНЕ]
Образци на документи, качени на 13.02.2017г. в 16.16ч.
размер: 303 KB
[СВАЛЯНЕ]
Списък приложение № 1 - ІІ -ра част, качен на 13.02.2017г. в 16:16ч.
размер: 37 KB
[СВАЛЯНЕ]
Списък приложение № 1 - І -ва част, качен на 13.02.2017г. в 16.15ч.
размер: 190 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обява, качена на 13.02.2017г. в.16.10ч.
размер: 1740 KB
[СВАЛЯНЕ]