"Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г., за нуждите на ЦСМП-Враца

Съобщение за отваряне на ценови оферти, качен на 05.04.2021 г. 11.00 ч.
размер: 14 KB
[СВАЛЯНЕ]
Проект на договор, качен на 26.03.2021 г., 10.07 ч.
размер: 35 KB
[СВАЛЯНЕ]
Покана, качена 26.03.2021 г.,10.04 ч.
размер: 60 KB
[СВАЛЯНЕ]