"Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г., за нуждите на ЦСМП-Враца

Обявление за приключване на договор, качен на 19.01.2022 г., 13.55 ч.
размер: 15 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за приключване на договор, качен на 19.01.2022 г., 13.54 ч.
размер: 15 KB
[СВАЛЯНЕ]
Договор от 07.05.2021 г., качен на 25.05.2021 г., 14.50 ч.
размер: 45 KB
[СВАЛЯНЕ]
Договор от 05.05.2021 г., качен на 25.05.2021 г., 14.49 ч.
размер: 46 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за възложена поръчка, качен на 25.05.2021 г., 14.48 ч.
размер: 424 KB
[СВАЛЯНЕ]
Решение от 26.04.2021 г., качен на 26.04.2021 г. 13,58 ч.
размер: 55 KB
[СВАЛЯНЕ]
доклад от 22.10.2020 г., качен на 26.04.2020 г., 13.57 ч.
размер: 21 KB
[СВАЛЯНЕ]
Протокол от 21.04.2020 г., качен на 26.04.2020 г. 13.56 ч.
размер: 24 KB
[СВАЛЯНЕ]
Протокол № 1 от 05.04.2021 г., качен на 26.04.2021 г. 13, 55 ч.
размер: 19 KB
[СВАЛЯНЕ]
Съобщение за отваряне на ценови оферти, качен на 05.04.2021 г. 11.00 ч.
размер: 14 KB
[СВАЛЯНЕ]
Проект на договор, качен на 26.03.2021 г., 10.07 ч.
размер: 35 KB
[СВАЛЯНЕ]
Покана, качена 26.03.2021 г.,10.04 ч.
размер: 60 KB
[СВАЛЯНЕ]