Доставка на лекарствени продукти 2018 - 2019 г. ID 9072860

Доставка на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 25 на МЗ за оказване на спешна медицинска помощ и доставка на галено-фасовъчни продукти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Враца за 2018-2019 г.