Доставка на гориво за нуждите на ЦСМП-Враца 2020 - 2022 г.

Обявление за приключване на договор, качен на 23.02.2022 г., 14.20 ч.
размер: 16 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за възложена поръчка, качен на 13.01.2020 г., 13.28 ч.
размер: 208 KB
[СВАЛЯНЕ]
Борсов договор стр.5, качен на 13.01.2020 г. 13.27 ч.
размер: 1211 KB
[СВАЛЯНЕ]
Борсов договор стр.4, качен на 13.01.2020 г. 13.26 ч.
размер: 1286 KB
[СВАЛЯНЕ]
Борсов договор стр.3, качен на 13.01.2020 г. 13.26 ч.
размер: 1245 KB
[СВАЛЯНЕ]
Борсов договор стр.2, качен на 13.01.2020 г. 13.25 ч.
размер: 1084 KB
[СВАЛЯНЕ]
Борсов договор № 1096, качен на 13.01.2020 г., 13.24 ч.
размер: 1235 KB
[СВАЛЯНЕ]
Техническа спецификация, качен на 12.12.2019 г. 15.47 ч.
размер: 231 KB
[СВАЛЯНЕ]
Решение за откриване на процедура, качен на 12.12.2019 г. 15.46 ч.
размер: 316 KB
[СВАЛЯНЕ]