Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Враца 2018-2019 г.