Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Враца 2019 -2020 г.