ЦСМП - Враца търси да назначи шофьор по заместване за ФСМП - Бяла Слатина

 ШОФЬОР НА ЛИНЕЙКА по заместване
Център за спешна медицинска помощ – Враца
Филиал Бяла Слатина

1. Описание на длъжността:

- Изпълняване на повиквания в условия на спешност и транспортиране на пациенти в спешно, критично състояние за живота до и между лечебните заведения.
- Оказване, асистенция на спешния медицински екип при обслужване на спешни пациенти.

2. Изисквания за квалификация:
- Категория за управление „С”
- 3 години стаж като шофьор Категория „С”
- Предимство - завършен курс за „Парамедик”.

3. Документи за кандидатстване:
- Заявление за кандидатстване
- Автобиография/CV;
- Копие на валидна шофьорска книжка
- Копие на дипломи за образование
- Копие на документи за трудов стаж – трудова книжка и др.
- В готовност за започване на работа веднага.

5. Място и срок на подаване на документите:
Документи се приемат на място – гр.Враца, бул. Втори Юни 68 .