Добре дошли!

Центърът за спешна медицинска помощ - Враца е здравно заведение на пряко  подчинение на МЗ и се финансира от републиканския бюджет.

Образуван е на основата на материално - техническата база, ползвана за целите на бързата и неотложната медицинска помощ в здравните заведения от област Враца.

ЦСМП - Враца е лечебно заведение, чийто  основен предмет на дейност включва оказване на спешна медицинска помощ.

Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма.

виж повече
Контакти

Директор: д-р Галина Илиева Лещарска
Телефон: 092 620386
Факс: 092 620386

Адрес: Враца, бул. Втори юни 68
Телефон: 092 620386, 092 665303
Email: csmp_vr@abv.bg