Свободни работни места за шофъор на сан.автомобил в ЦСМП - Враца

 До 16.03.2018г в ЦСМП - Враца се приемат документи за длъжността шофъор на сан.автомобил - линейка за ФСМП - Козлодуй!

Кандидатите е необходимо да представят :

1) Заявление за кандидатстване до Директор ЦСМП - Враца

2) Автобиография

3) Копие и оригинал на диплома за завършено образование

4)Копие и оригинал на трудова книжка

Документите и Заявлението за кандидатстване се внасят в деловодството на ЦСМП - Враца.