Свободни работни места към 01.08.2017

ЦСМП - Враца търси да назначи : ФСМП - Враца 2 бр.лекари 1 бр.фелдшер ФСМП - Бяла Слатина 1 бр.фелдшер ФСМП - Козлодуй 1 бр.лекар Документи се подават в деловодството на ЦСМП - Враца.