Свободни работни места към 01.08.2016г.

 ЦСМП-Враца търси да назначи кандидати за следните позиции:

За филиал Оряхово

-  2 бр. лекари

За филиал Бяла Слатина

- 4 бр. лекари

- 3бр. мед. фелдшери

За филиал Козлодуй

-2бр. лекари

- 2бр. фелдшери

За филиал Враца

- 3бр лекари

- 1 шофьор парамедик

 

Документи се подават  на място, в деловодството на  ЦСМП-Враца, намиращо се на адрес:

гр. Враца, бул. Втори Юни №68