Код 9061405 Доставка на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 25 на МЗ за оказване на спешна медицинска помощ и доставка на галено-фасовъчни

Протокол
размер: 1897 KB
[СВАЛЯНЕ]
Ценово предложение
размер: 271 KB
[СВАЛЯНЕ]
техническа спецификация ІІ-ра част
размер: 37 KB
[СВАЛЯНЕ]
техническа спецификация 1-ва част
размер: 186 KB
[СВАЛЯНЕ]
техническо предложение 2- ра част
размер: 394 KB
[СВАЛЯНЕ]
техническо предложение 1-ва част
размер: 202 KB
[СВАЛЯНЕ]
договор
размер: 382 KB
[СВАЛЯНЕ]
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
размер: 643 KB
[СВАЛЯНЕ]
Документация
размер: 1111 KB
[СВАЛЯНЕ]
Образци на документи
размер: 303 KB
[СВАЛЯНЕ]
Списък приложение № 1 - ІІ -ра част
размер: 37 KB
[СВАЛЯНЕ]
Списък приложение № 1 - І -ва част
размер: 190 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обява
размер: 1740 KB
[СВАЛЯНЕ]